Data: 6 lipca 2015
Autor: Jacek Pietrasiuk Kategoria: e-biznes

Teoria ograniczeń to najnowocześniejsza dziś filozofia zarządzania i doskonalenia organizacji. Polega ona na zarządzaniu istniejącymi w firmie ograniczeniami tzw. wąskimi gardłami.

W każdej firmie istnieje ograniczenie, które blokuje lub spowalnia jej rozwój. Ograniczenie to jest najważniejszym obszarem w firmie, na którym należy się skoncentrować. Koncentracja oznacza konieczność identyfikacji ograniczenia, które limituje realizację celu. Celem tym w firmie najczęściej jest osiąganie zysków.

Według teorii ograniczeń funkcjonowanie dowolnej organizacji można porównać do działania łańcucha, którego ogniwami mogą być poszczególne stanowiska pracy lub etapy procesu biznesowego. Patrząc na firmę w ten sposób, łatwiej jest znaleźć wąskie gardła ograniczające wydajność całego organizmu.

Poszczególne ogniwa łańcucha nie są niezależnymi obiektami. Są one ułożone w określonym porządku, a działanie każdego ogniwa jest zależne od działania innych ogniw. Wytrzymałość całego łańcucha jest równa wytrzymałości jego najsłabszego ogniwa. Łańcuch może posiadać tylko jedno najsłabsze ogniwo. Nie może on posiadać kilku najsłabszych ogniw. Najsłabsze ogniwo jest największym ograniczeniem łańcucha.

Żeby wzmocnić łańcuch, wystarczy wzmocnić jego najsłabsze ogniwo. Wzmacnianie innych ogniw, aniżeli najsłabsze ogniwo będące największym ograniczeniem nie da wymiernych efektów.

Analogicznie sytuacja wygląda w firmie. Każda firma jest systemem, przez który przepływają m.in. materiały i informacje. Na wyjściu z systemu jest pieniądz (zysk). Spojrzenie na proces biznesowy jako na jedną całość oraz skupienie się na największym ograniczeniu systemu (wąskim gardle) daje najszybsze i najlepsze efekty.

Odpowiedz sobie teraz na dwa kluczowe pytania:

1. Co najbardziej ogranicza Twój biznes ?

2. Na ile to co robisz na co dzień eliminuje największe ograniczenie Twojego biznesu ?

Dodaj komentarz