Data: 1 sierpnia 2016
Autor: Jacek Pietrasiuk Kategoria: e-biznes

Najpierw trzeba ustalić kryterium, które musi spełnić firma, aby uznać ją za wielką. Wielka firma to taka organizacja, której wyniki z dobrych stały się znakomite i zostały utrzymane na tak wysokim poziomie przynajmniej przez piętnaście lat.

Wielkie firmy nie zaczynają od ustalania nowych wizji i strategii. Zaczynają od znalezienia odpowiednich ludzi, przydzielenia im właściwych stanowisk oraz pozbycia się ludzi nieodpowiednich.

Aby stać się wielką firmą musisz najpierw ustalić z kim chcesz pracować, a dopiero potem zastanowić się co chcesz osiągnąć. Przeciętne firmy najpierw wyznaczają cele, a następnie szukają ludzi, którzy te cele zrealizują. Podążając we właściwym kierunku z nieodpowiednimi ludźmi nie uda Ci się stworzyć wielkiego przedsiębiorstwa.

Właściwi ludzie to klucz do sukcesu. Właściwych ludzi nie trzeba motywować ani nimi kierować. Oni sami chcą osiągać jak najlepsze wyniki i tworzyć wielkie rzeczy. Właściwi ludzie będą robić właściwe rzeczy i osiągać ponadprzeciętne rezultaty.

Wielkie firmy od razu wybierały najlepszych ludzi. Jeśli decyzja o zatrudnieniu danej osoby była dobrą decyzją, firma robiła wszystko, aby jak najdłużej zatrzymać taką osobę u siebie. Jeśli firma popełniła błąd, to jak najszybciej pozbywała się takiej osoby.

To czy ktoś jest odpowiednią osobą w większym stopniu jest związane z charakterem i cechami wrodzonymi niż z konkretną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Ważne jest również dopasowanie odpowiednich ludzi do odpowiednich stanowisk. Czasami trzeba przenieść właściwą osobę na inne stanowisko, ponieważ na swoim dotychczasowym stanowisku nie osiąga ona wyników jakie mogłaby osiągnąć na innym stanowisku.

Chcesz poznać inne cechy wielkich firm ? Jeśli tak, to polecam Ci przełomową w tym temacie książkę pt. Od dobrego do wielkiego Jima Collinsa. Książka ta powstała w oparciu o badania nad firmami, które z dobrych stały się wielkie.

Dodaj komentarz