Data: 23 września 2013
Autor: Jacek Pietrasiuk Kategoria: e-marketing

Chciałbym Ci dziś polecić fenomenalną książkę, która mam nadzieję odmieni Twój sposób postrzegania otaczającego świata. Jest nią pozycja pt. „Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania” Simona Sinka.

Autor w „Zaczynaj od dlaczego” pisze, że istnieje schemat, który znają i stosują w swojej komunikacji wszyscy wielcy i inspirujący przywódcy oraz wszystkie wielkie organizacje tego świata. Wszyscy oni myślą, działają i komunikują się w ten sam sposób. I jest to sposób zupełnie odmienny od każdego innego.

Złoty krąg, czyli CO ? JAK ? DLACZEGO ?

Sposób w jaki większość z nas myśli, działa i komunikuje się jest z zewnątrz do wewnątrz. Zaczynamy więc od CO. Gdy najpierw mówimy CO, ludzie są w stanie przyjąć i zrozumieć wiele nawet skomplikowanych informacji zawierających mnóstwo faktów, opisów i liczb, ale to nie wpływa na ich zachowanie.

Lecz inspirujący liderzy i inspirujące organizacje, niezależnie od wielkości, niezależnie od branży, myślą, działają i komunikują się z wewnątrz na zewnątrz. Zaczynają więc od DLACZEGO. Gdy przekaz biegnie od środka na zewnątrz, to jest on skierowany wprost do tej części mózgu, która kontroluje zachowanie i odpowiada za  podejmowanie decyzji, a obszary zewnętrzne pozwalają tylko zracjonalizować te decyzje.

Cała siła tkwi więc w hierarchii przekazu. Wystarczy odwrócić kolejność podawanych informacji, aby wpłynąć na ludzkie zachowanie. Ta niewielka myśl wyjaśnia dlaczego niektóre organizacje i niektórzy przywódcy są w stanie inspirować, podczas gdy inni nie są.

Simon Sinek opisuje, że reguła DLACZEGO zakorzeniona jest w ewolucji ludzkich zachowań. Ma więc podłoże czysto biologiczne i opiera się na budowie ludzkiego mózgu. Nasz najnowszy mózg (kora nowa), czyli część zewnętrzna mózgu jest odpowiedzialna za mowę, myślenie racjonalne i analityczne i odpowiada poziomowi CO.

Środkowe dwie części są naszym prastarym mózgiem limbicznym. Odpowiadają one poziomowi JAK i DLACZEGO. To właśnie nasz mózg limbiczny jest odpowiedzialny za nasze uczucia, takie jak zaufanie i lojalność. Odpowiada również za wszystkie ludzkie zachowania i podejmowane decyzje. Aby jednak rozpoczynanie od DLACZEGO dało pożądany efekt, nasze przekonania muszą się pokrywać z przekonaniami osoby lub firmy, która mówi DLACZEGO.

Inspiracja czy manipulacja ?

Autor „Zaczynaj od dlaczego” pisze również o manipulacji. Jest on zdania, że manipulacja podobnie jak inspiracja wpływa na ludzkie zachowania. Z tą różnicą, że manipulacja nie buduje lojalności. Manipulacja jest więc skuteczna, ale daje jedynie krótkoterminowe korzyści.

Głównym przesłaniem książki „Zaczynaj od dlaczego” jest to, że jeśli mówisz o tym, w co wierzysz, to przyciągasz do siebie tych, którzy wierzą w to, w co Ty wierzysz. A to co robisz po prostu odzwierciedla to, w co wierzysz. Autor co jakiś czas przytacza myśl, że ludzie nie chcą kupować tego CO robisz. Ludzie kupują to DLACZEGO to robisz.

Poza teorią książkę wzbogacają liczne przykłady firm i osób, która zaczynały od DLACZEGO. Są tam m.in. przykłady firmy Apple, Southwest Airlines czy też braci Wright. Polecam Ci książkę „Zaczynaj od dlaczego” z pełnym przekonaniem. Mam nadzieję, że znajdziesz w niej coś odkrywczego i że dzięki niej zaczniesz inspirować innych :)

Dodaj komentarz